Text: Karolina Andersdotter
Melodi: Längtan till landet

Fordom fanns det bara en kurator
i viss mån så stämmer detta än.
På S:t Lars, längs ån och andra gator
finns nationens förebild och vän.

Primus inter pares - ärkebiskopen
delar smeknamn med Stockholms nation.
Främst bland Curatores Upsaliensis
är den Förste, leve vår person!