Text: Viktor Lundqvist
Melodi: Under en filt i Madrid

Efter ett jättegalej
samlas nu alla kring mig.
Tittar på ettkun vid sig
efter ett jättegalej

Någon har kastat en öl.
Sprider sig gör nu en pöl
över allt detta ståhej
efter ett jättegalej

Framför en dörr som är sné
samlas just nu alla de.
Som kommit hit för att ge
sin ettku en kanna GT.

Ettkus lott är full av kval.
Kan ej sluta hålla tal.
Bryr sig ej om modegrej
efter ett jättegalej.