Orkesterkonventet

 

Välkommen till Orkesterkonventet!

Orkesterkonvents är ett samarbetsorgan för Uppsalas studentorkestrar. Syftet är att främja kontakten och samarbetet mellan studentorkestrarna. Konventet sammanträder tre gånger per termin men verkar också nationellt för samarbete med studentorkestrar i hela Sverige. Förutom möten och diskussioner med studentorkestrarna anordnas i januari varje år en sittning för orkestermedlemmarna så de kan träffas och lyssna på varandras musik. Denna orkesterfest kallas BRUNK.

Tillsammans med Körkonventet och Teaterkonventet är Orkesterkonvent med i NKS, Nationernas kulturscen, som samarbetar för att främja kulturverksamheten bland studenterna.

Konventets e-post: ok@kuratorskonventet.se