Bibliotekariekonventet

 

Välkommen till Bibliotekariekonventet!

Bibliotekariekonventet är ett samarbetsorgan för Uppsala studentnationers bibliotekarier. Syftet är att främja samarbete och kontakter bibliotekarierna emellan för att på så sätt bistå i deras gärning.

Konventet samlas till sammanträde minst tre gånger per termin. Dessutom förestår konventet en omfattande social verksamhet med studiebesök, middagar och andra arrangemang.

Nationsbiblioteken i Uppsala utgör tillsammans ett omfattande stycke studenthistoria. Konventets verksamhet innebär en möjlighet till samarbete nationsbibliotekarierna emellan för att ta hand om detta på bästa sätt.

Nationsbiblioteken har också ansvar för att tillhandahålla kurslitteratur i A- och B-kurserna i de flesta av universitetets ämnen. I konventet finns en uppdelning mellan nationerna kring vilka nationer som skall tillhandahålla vilka ämnen, samt en överenskommelse som ger samtliga nationsmedlemmar rätt att låna ur alla nationsbibliotek – allt för att kunna ge studenterna bästa möjliga service.

Sedan en tid tillbaka är biblioteksdatabasen Argus standard på nationsbiblioteken. Detta innebär att nationernas böcker, så fort bibliotekarien har lagt in dem i systemet, kommer att vara sökbara via Internet. Det går att söka bland de i Argus registrerade böckerna på www.nationsbibliotek.se

Konventet leds av ett presidium som ansvarar för konventets verksamhet.

Konventets e-post: bk@kuratorskonventet.se