Internationella konventet

 

Välkommen till det Internationella Konventet!

Varje termin anländer det fler och fler internationella studenter till Uppsala. Erasmus, CIEE, Masterstudenter med mera. För att välkomna och ta hand om dessa på bästa sätt så finns det internationella konventet. Det internationella konventet består av två internationella sekreterare från samtliga nationer, en ordförande, en vice ordförande samt en sekreterare.

Konventets uppgift är enligt arbetsordningen att bland annat:

  • Att verka för ett bra samarbete mellan nationernas internationella sekreterare.
  • Att arrangera välkomstveckan för de internationella studenterna varje termin.
  • Att arrangera välkomstgasquen (Internationella gasquen).

Konventets e-postadress: international@kuratorskonventet.se

---------------------------------

International Committee (IK)

Welcome to the International Committee!

Each semester more and more international students arrive to Uppsala. Erasmus , CIEE , Master students and more. To welcome and take care of them properly there are the international committee.

The international committee is composed of two international secretaries from all the nations, a president, a vice president and a secretary.

We have a written regulation about what we do, inter alia :

Strive for good cooperation between the different Nations International Secretaries.

Arrange the orientation week for international students each semester.

Arrange the International Gasque.

To be responsible for updating the Beginner's Guide along with the Uppsala Student Union.

The Committee email: international@kuratorskonventet.se