Tidningskonventet

 

Välkommen Till tidningskonventet!

Tidningskonventet är en plattform för idéutbyte mellan Uppsalas studenttidningar. Redaktörer och redaktionsmedlemmar från både nations- och föreningstidningar träffas tre gånger per termin och diskuterar tidningsskapande, tryck, layout och allt som våra ledamöter vill prata om. Här finns ett forum för inspiration och stöd.

Varje termin hålls den spektakulära Tidningsgalan, där alla tidningar som närvarat vid minst ett möte får nominera bidrag i ett antal olika kategorier, exempelvis det prestigefyllda priset ”Bästa tidning”. Juryn består av branschfolk, så som journalister och fotografer.

Tidningskonventet leds av ett presidium bestående av ordförande, vice ordförande och sekreterare.

Konventets e-post: tk@kuratorskonventet.se