Valborg

 

Valborg i Uppsala

valborgiuppsala.se kan du se de flesta evenemang som rör Valborg. Valborg firas bäst i Uppsala, varmt välkommen!

Valborg i Uppsala är unikt. Det är en folkfest, en studenthögtid och ett firande av vårens intåg. I samband med Valborg anordnar studentnationerna i Uppsala många aktiviteter, alltifrån traditionell sillunch till champagnegalopp, valborgslounge och klubb.

Valborgsdagen domineras av de traditionella inslagen Mösspåtagningen kl 15:00 i Carolina Rediviva-backen och Allmänna sångens vårkonsert och Vårtalet vid Slotten kl 21:00 på kvällen. De båda tillfällena lockar stor publik och har i decennier varit själva navet av Valborgsfirandet i Uppsala.

Under Valborgshelgen genomför Kuratorskonventet, tillsammans med Uppsala universitet, Uppsala kommun och Länsförsäkringar, kampanjen Varannan Vatten. Varannan Vatten Valborg har genomförts sedan 2009 och ger varje år ett väldigt lyckat resultat och tas emot väl av såväl gäster som personal på Uppsalas studentnationer och övriga i Uppsala. Målet med kampanjen är att, ur ett folkhälsoperspektiv, stävja berusningsgraden bland människor som firar Valborg och motverka överservering på nationerna. Detta görs genom att nationerna, tack vare sponsorer och egna medel, delar ut gratis vattenflaskor på nationer. Vattnet går åt och budskapet år fram - Drick Varannan Vatten!

Begreppet "Varannan vatten" i denna bemärkelse grundar sig i en informationskampanj som startades av Region Gotland på Gotland.

Utöver vattenkampanjen bedrivs ett långsiktigt arbete för ansvarsfull alkoholservering på Uppsalas nationer. Likt tidigare år delades vattnet ut framförallt på och vid nationerna den 28, 29 och 30 april.

BESÖKA NATIONERNA UNDER VALBORG

Om du vill besöka nationerna under Valborg men läser vid ett annat lärosäte, på distans eller vid Campus Gotland, kan du läsa mer på sidan som rör gästkort.

 
 

Våra Samarbetspartners