Recentiorskonventet

 

Välkomna till Recentiorskonventet!

Varje termin anländer tusentals nya studenter till Uppsala. Dessa nya studenter, recentiorer eller reccar som de också kallas har givit namn till vårt konvent. Vi i Recentiorskonventet arbetar nämligen för att ta emot och välkomma just reccar på bästa sätt.

Recentiornskonventet eller RK är ett samlingsorgan för representanter som arbetar i recce-mottagandet på alla nationer. Tillsammans arbetar vi för att utveckla mottagandet av nya studenter.  Konventets arbete leds av presidiet som består av en ordförande, en vice ordförande och en sekreterare.

Konventets uppgift är bland annat att verka för ett gott samarbete mellan nationernas recentiornsansvariga, stötta och bistå reccevärdarna och lyfta frågor som förbättrar nya studenters första intryck av vår studentstad. RK anordnar välkomstkväll för de nya reccarna och strävar efter att samordna recceaktiviter över nationsgränserna.

Varje år ställer RK till med bal för att fira de som engagerat sig och ansträngt sig för att nya studenter ska finna sig till rätta i Uppsala. RK står också värd för den traditionsenliga punschlunchen dit reccevärdar, internationella sekreterare, marskalker och fanbärare är inbjudna.

Vi arbetar alltid för att förbättra oss och för att kunna möta både våra reccevärdars och reccarnas behov. Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar.

VI finns här för att välkomna er till Uppsala!

Konventets mailadress: rk@kuratorskonventet.se