Teaterkonventet

 

Välkommen till teaterkonventet!

Teaterkonventet är en paraplyorganisation för spex- och teaterföreningarna vid nationerna eller med anknytning till universitetet och studentlivet i Uppsala. Underkonventet arbetar med att främja erfarenhetsutbyte mellan föreningarna och ordna gemensamma aktiviteter för de som sysslar med scenkonst i studentlivet.

Varje år ordnas en öppen teatersport för föreningarna, aktiviteter för att främja medlemmarnas gemenskap och utveckling, och sittningar där man bland annat delar ut Teaterkonventets förtjänstmedalj. Utöver det samlar konventet sina medlemmar till möten och på Internet för att byta information och ta hjälp av varandra.

Vill du komma i kontakt med Teaterkonventet kan du maila presidiet på teater@kuratorskonventet.se, alternativt gå genom din nations spex- eller teaterförening eller förste kurator.