Stipendiekonventet

 

Välkommen till stipendiekonventet!

Stipendiekonventet är ett samarbetsorgan för de stipendieansvariga vid Kuratorskonventets medlemsnationer. Nationerna delar tillsammans ut sammanlagt 23,3 miljoner kr (2013) i egna stipendier och föreslår därtill mottagare av de universitetsförvaltade nationsstipendierna.

Konventet samarbetar med universitetets stipendienämnd och stipendiekansli och anordnar varje termin en frågestund om stipendiehanteringsärenden med stipendiekansliet.

Konventets samlade erfarenhet rörande stipendiefonder och stipendiehantering är stor och konventet är en mycket viktig resurs för rådgivning i stipendieärenden såväl som nationshistoriska spörsmål. Vi besvarar frågor från nationernas stipendienämnder och enskilda personer.

Konventet utser även stipendiater i Wallmarks och Wirsells allmänna stipendiestiftelser på uppdrag av nationerna.

Du når stipendiekonventets ordförande via sk@kuratorskonventet.se.