Arkivariekonventet

 

Välkommen till Arkivariekonventet! 

Arkivariekonventet är samarbetsorganet för nationernas arkivarier, antikvarier och andra ämbeten med liknande uppgifter. Vi arbetar för bevara nationernas kulturskatter till kommande studentgenerationer på bästa sätt. Inom konventet hjälper vi varandra med tips, råd och erfarenheter om just bevarande. 

Varje termin hålls tre ordinarie möten samt ett högtidskonvent med val av presidialer. Utöver möten försöker vi anordna studiebesök på lämpligt tema. Tillsammans med vårt systerkonvent, Bibliotekariekonventet, brukar vi också gå en runda till nationernas arkiv och bibliotek för att kunna uppleva en del av de kulturskatter vi alla arbetar för att bevara. 

Det åligger Arkivariekonventet: 
 

  • att verka för ett bra samarbete mellan nationernas arkivarier och antikvarier
  • att verka för god arkivsed och god antikvarisk sed bland Uppsalas nationer
  • att bidra till kunskapsutbyte mellan och fortbildning av konventets ledamöter
  • att anordna studiebesök eller föredrag utanför nationsverksamheten,
  • att göra studiebesök i nationsarkiven
  • att yttra sig i frågor Kuratorskonventet hänskjuter till Arkivariekonventet samt
  • att genom sociala aktiviteter stärka sammanhållningen mellan nationernas arkivarier och antikvarier
     

Om du har frågor eller vill ta kontakt med AK är det bara att höra dig till konventets e-post: ak@kuratorskonventet.se