Marknadsföringskonventet

 

Marknadsföringskonventet fick officiell underkonventsstatus våren 2019 och är därmed Kuratorskonventets yngsta underkonvent.

Marknadsföringskonventet består av Uppsalas 13 nationers marknadsföringsansvariga. Konventets syfte är att möjliggöra större marknadsföringskampanjer för Uppsalas Studentnationer och att öka samarbetena bland nationernas marknadsföringsansvariga.

Underkonventet arbetar för att främja erfarenhetsutbyte och samarbete mellan nationerna i frågor gällande kommunikation, grafiskt skapande och marknadsföring.

Konventet delar ut ett pris varje termin för “Årets affisch”, där varje nation får nominera en affisch.

Kontakt: ka@kuratorskonventet.se