Klubbmästarkonventet

 

Välkomna till klubbmästarkonventet!

Klubbmästarkonventet, KMK, är det samarbetsorgan för alla på Uppsalas studentnationer som arbetar heltid med verksamhetsområdena kök, personal och utskänkning. KMK arbetar aktivt med att främja samarbeten mellan nationerna samt ger tillfällen till fortbildning, information, diskussion och utbyte av erfarenheter.

Vi i konventet arbetar även med att ordna en sexa samt en bal per termin för att tacka all den personal som jobbar ideellt på nationerna. Dessutom ordnar vi aktiviteter, så som gemensamma luncher och fika för att främja vårt samarbete och för att utbyta erfarenheter mellan jobben på de olika nationerna.

Konventets kontaktadress: vcc@kuratorskonventet.se

 
KMK baner.png