Körkonventet

 

Välkommen till körkonventet!

Körkonventet är samarbetsorganet för Uppsalas nationskörer. Konventet består av representanter från ca 20 studentkörer, och är därmed ett av de största underkonventen.  

Varje vår arrangeras Nationskörfestivalen i universitetsaulan där alla konventets körer får möjlighet att delta i en stor gemensam konsert. Till Nationskörsfestivalen välkomnas också en gästdirigent att leda årets Festivalkör – en storkör där korister ur samtliga körer får chansen att tillfälligt förenas i en enda mäktig stämma. Till kvällen anordnas sedan en fantastisk sittning med över 400 sittande.

Körkonventet arrangerar även en årlig välgörenhetskonsert till förmån för olika hjälporganisationer. Tidigare år har dessa genomförts för bland annat Världens Barn. Konserten görs i samarbete med Universitetskyrkan och Uppsala Universitet.

Förutom konserter anordnar Körkonventet varje höst Nationskörsbalen för alla nationskorister. Där möts korister för att dela körglädjen med varandra och sjunga snapsvisor i fyrstämmig klang.

Körkonventets största uppgifter är att sprida information mellan körerna och ut till allmänheten samt att skapa gemenskap, vänskap och sångglädje på ett kör-överskridande sätt.

Kontaktadress: kok@kuratorskonventet.se

 
KorkonventetBILD.jpg

Fotograf: Elias Sjögren