GÄSTKORT

 

Var köper jag gästkort?

Gästkort kan endast köpas av studenter som inte studerar i Uppsala. Gästkort kan köpas på nationernas egna expeditioner samt på Kuratorskonventets gästkortsexpedition på Övre Slottsgatan 7.

Vad ska jag uppvisa för att få köpa gästkort?

Du måste ha med ID och giltigt bevis på att du är student på universitet eller högskola. Som bevis fungerar t.ex kårleg/Mecenatkort/Studentkort/registreringsintyg som visar vilket lärosäte du studerar vid. Frågor gällande giltiga kort/intyg kan skickas till vår e-post gk@kuratorskonventet.se.

Det går att köpa gästkort åt andra personer om du har med kopia på deras ID och student-ID/registreringsintyg.

Om ett student-ID saknar giltighetstid eller har en giltighetstid på över ett år, måste studier innevarande termin styrkas på annat sätt.

Studenter vid folkhögskola eller KY/YH-utbildningar är ej berättigade till gästkort.

Student vid Campus Gotland?

Som student vid Campus Gotland eller distansstudent vid Uppsala universitet kan du lösa gästkort genom att uppvisa giltigt intyg. Intyg för studenter vid Campus Gotland finns att ladda ner under fliken Dokument.

Du kan alltid köpa gästkort till en vän om du kan uppvisa original eller kopia på legitimation och bevis på aktiva studier (student-ID, registreringsintyg etc.).

Gästkortsexpeditionens öppettider

Tisdag - fredag: 17.00 -19.00

Lördag: 13.00 - 15.00

Vad kostar ett ordinarie gästkort?

1 vecka, 100 kr
2 veckor, 150 kr
4 veckor, 200 kr

Sommargästkort, 250 kr

Du kan endast betala med kort på Kuratorskonventets gästkortsexpedition på Övre Slottsgatan 7.

Vi gör inga återköp eller kopior, så behandla ditt gästkort som en värdehandling.

Notera att det endast går att köpa gästkort på plats i Uppsala, antingen hos Kuratorskonventets gästkortsexpedition eller hos någon av nationerna.

Har du frågor om gästkort? Maila gärna gk@kuratorskonventet.se
eller ring 018-480 31 51

 
 

Våra samarbetspartners