Utlysta poster

 

Just nu är följande poster tillgängliga för ansökan

Curator Curatorum VT19

vice Curator Curatorum VT19

Custos Pecuniae 2019

Sekreterare VT19

Ledamot av arbetsnämnden, 2 st. 2019

Suppleant av arbetsnämnden (förste suppleant respektive andre) VT19

Verksamhetsrevisor 2019

Alkoholkultursansvarig 2019

Alumnsamordnare 2019

Datoransvarig 2019

Ledamot av valnämnden, 3 st. VT19

Ledamot av Rådgivandenämnden, 1 st. 2019-2020

Revisor 2019

Sista ansökningsdag 9 november klockan 17.00, ansökningar och frågor skickas till val@kuratorskonventet.se

Här hittar du ansökningsformulär.

Vid frågor eller funderingar, maila val@kuratorskonventet.se