Fanbärarkonventet

 

Välkommen till Fanbärarkonventet!

Fanbärarkonventet är det underkonvent som har ansvar för att frambringa nationernas fanborg. I fanbärarkonventet sitter fanbärarna för de tretton nationerna och fanbärarkonventets presidie, vidare är kårernas standarförare och tofsvipor ständigt adjungerande i konventet. När kårerna och nationerna uppträder med fanor och standar tillsammans bildar de studenternas fanborg. Fanborgens uppgift är att representera alla Uppsalas studenter.

Evenemang som fanborgen brukar delta vid inkluderar: Universitetsceremonier som utdelande av det Skytteanska priset, doktorspromotioner och professorsinstallationer, diplomeringsceremonin för nations- och kårheltidare, studentceremonier som Gustav II Adolf-firandet den 6:e november och Valborgsfirandet den 30 april. Vidare brukar studenternas fanborg representera vid statsbesök som delvis förläggs till Uppsala.

Det mesta en fanbärare behöver veta finns i Uppsala universitets Ceremoniinstruktion.

Nationerna vid Uppsala universitet började föra fana under tidigt 1800-tal. Inledningsvis var det enkelt tillverkade dukar som användes mest på skoj, men efter hand blev det de vackra arbeten av dyrt material vi känner idag. Första gången alla tretton nationer representerades med egna fanor var vid 25-årsfirandet av Karl XIV Johan  som regent 1843. De första bevisen av fanbärarkonventet som ett underkonvent till kuratorskonventet är ett protokoll från 1978.

Fanbärarna gillar inte bara att bära fana i högtidsdräkt, vi gillar också att ha trevligt tillsammans; i högtidsdräkt. I slutet av november varje år brukar därför fanbärarkonventet hålla sin högtidsmiddag tillsammans med systerkonventet marskalkskonventet. I samband med, eller i luckor mellan uppdrag brukar fanbärarna också ordna sociala aktiviteter som skoputspub; detta för att fanbärarna ska lära känna varandra bättre och därmed tillsammans bilda en bättre fanborg.

Ordförandens roll är att leda konventets övningar och sammanträden samt att representera konventet.

Vice ordförandens roll är att bistå ordföranden i dennes arbete samt att vara huvudansvarig för konventets sociala aktiviteter.

Sekreterarens roll är att föra protokoll över sammanträdena, föra bok över vilka fanbärare som burit vilka uppdrag och vilka som förtjänar fanbärarkonventets förtjänstemedaljer.

Konventets e-postadress: fk@kuratorskonventet.se