Kuratorskonventet

Övre Slottsgatan 7
75310 Uppsala

MOTTAGNINGSTIDER

Ordinarie öppettider:

Curator curatorum: Tisdagar 11-13 samt torsdagar 17-19
Vice curator curatorum: Tisdag 11-13
Custos Pecuniae: Torsdagar 17-19

Torsdag 12 september är mottagningstiden för CC och CP inställd på grund av möte.

 

kontaktuppgifter

Curator Curatorum
Karin Karlsson
E-post: cc@kuratorskonventet.se
Telefon: 018-480 31 50

Custos Pecuniae
Johan Wallin
E-post: cp@kuratorskonventet.se
Telefon: 018-480 31 51

Jämlikhetsombud
Charlie Strängberg
E-post: jamo@kuratorskonventet.se

Alkoholkulturansvarig
Linnea Wikström
E-post: aka@kuratorskonventet.se

Alumnsamordnare
Sigrid Erwall
E-post: alumn@kuratorskonventet.se

Vice Curator Curatorum
Pernilla Eklund
E-post: vcc@kuratorskonventet.se
Telefon: 018-480 31 55

Kommunikationsansvarig
Lovisa Svensson
E-post: ka@kuratorskonventet.se
Telefon: 018-480 31 60

Portaladministratör
Lovisa Svensson
E-post: portal@kuratorskonventet.se

IT-ansvarig
E-post: it@kuratorskonventet.se


Kultursamordnare
Armin Khajehdehi
E-post: kultur@kuratorskonventet.se

 

Våra Samarbetspartners