Dokument

 

Står det ej servering på ditt nationskort?

Läs mer om vad det innebär här.

Aktiva studier

Om du måste intyga att du bedriver aktiva studier gör du det med denna blankett.

Studerande vid campus Gotland?

Vill du köpa gästlegitimation och är student på Campus Gotland utan att vara medlem av nation i Uppsala måste detta intygas med denna blankett.

Kuratorskonventets stadgar

Är du intresserad av att läsa om hur Kuratorskonventet ska fungera? Du kan hitta våra stadgar här.

Kuratorskonventets policys

Kuratorskonventets Datapolicy

Kuratorskonventets Jämlikhetspolicy

Kuratorskonventets Marknadsföringspolicy

Kuratorskonventets Narkotikapolicy

Kuratorskonventets Alkoholpolicy

Kuratorskonventets Policy om Nationsstatus

Kuratorskonventets Serveringspolicy

Kuratorskonventets Samlade Riktlinjer (Under revision)