Marskalkskonventet

 

Välkommen till Marskalkskonventet!

Marskalkskonventet samordnar studenternas marskalkar. Konventet består av de tretton studentnationernas marskalkar samt marskalkskonventets presidium. Utöver dessa deltar även marskalkar från Uppsalas studentkårer vid konventets uppdrag och sammanträden.

Marskalkskonventets främsta uppgift är att samordna marskalkarna när dessa tjänstgör vid högtidliga ceremonier och evenemang anordnade av Uppsala universitet, Kuratorskonventet eller andra studentanknutna organisationer. Återkommande ceremonier är doktorspromotioner, professorsinstallation, recentiorsmottagning och Gustav II Adolf-firandet.

Marskalkar i tjänst uppträder alltid i akademisk högtidsdräkt och blå-gult marskalksband. Utförligare instruktioner finns i kuratorskonventets ceremoniinstruktion.

Konventets arbete leds av presidiet som sitter på ett mandat om ett år. Ordförande och sekreterare väljs i slutet av vårterminen, och vice ordförande väljs i slutet av höstterminen.

Marskalkskonventets presidium kan nås via mk@kuratorskonventet.se

 
Snygg bild på MK.jpg