Text: Håkan Eriksson, Fredrik Sahlberg och Elin Larsson
Melodi: Pärleporten

Gud välsigne vårt nationshus,
hem för mångehanda ting.
Särskilt tackar jag Inspektor,
som för mig till denna ring!

Han har gett mig ett insignium
Så att jag kan hålla tal
- Hålla välkomssttalet!
Ett smycke mestadels av silver
Gör att alla ser på mig

Ett välsignat ting av silver,
gör mig raskt så populär.
Jag får dricka grogg i baren
Nu vet alla vem jag är

För...

Alla mänskor vill mig hylla,
Men jag kämpar ödmjukt på.
Som en ängel för nationen,
Sprider jag mitt blida ljus!

För...