Text: Mattias Bergman, förste kurator på Norrlands nation 2013-2014
Melodi: Studentsången

Sjung om kuratorns lyckliga dag,
låtom oss fröjdas med e-post på hög!
Än knappar fingrar med friska slag, 
men svarsfrekvensen känns trög.
Inget hopp igen,
breven strömmar in,
mallar är vår vän,
och vips kan vi säga försvinn,
när vi tömmer vår korg på all sorg,
där de förste kuratorerna bor!
där de förste kuratorerna bor!
Hurra!