Text: Hugo Larsson
Melodi: Flickan hon går i ringen

||: Åh 1Q vill alla vara men få som det kan :||
||: Vi håller alla talen,
läser stadgar med stil :||