Text: Lars Arvidsson
Melodi: O Tannenbaum

Som 1Q ja sa
att "vin ä bra
i dosen jämt
1 glas per da"
Men då electus inte drack igår
och han imorgon inget får
så tänkte jag
på medeltal
då får han trippeldos idag!