Text: Anders Moldin & Elias Sonnek
Melodi: Vi äro musikanter

Vi är representanter, allt ifrån Göteborg.
Hos en förste kurator, ända från Skaraborg.
Vi kan välan räkna en 2Q-kassa,
vi kan skriva siffror i Excel.

Men det får någon annan göra,
annan göra, annan göra.
Det får någon annan göra,
någon som är lejd.

Vi administratörer, vi håller välkomsttal.
Vi äro virutoser, är värdar för var bal.
Vi kan träffa alla reccarna i år.
Vi kan lyssna på varje senior.

Men vi, vi går åt andra hållet,
andra hållet, andra hållet.
Vi, vi går åt andra hållet,
andra hållet med.

Vi administratörer, vi jobbar mest med Word.
Vi administratörer, vad fan rimmar på Word?
Vi kan skriva, in en medlem jättefort.
Vi kan kolla, varför-du-inte fått ditt kort.

Men nu så är det inte exp-tid,
inte exp-tid, inte exp-tid.
Men nu så är det inte exp-tid,
vänta till imorr'n.