Text: Jacob Appelblom
Melodi: Du käre lille snickerbo’

Du kära lilla Arbetsnämnd
nu är jag vald till dig!
Bevaka underkon-venten
och diskutera hej!

Arbetsnämnden hoppfallera
och Arbetsnämnden hoppfallerej är bra att ha
Hoppfallera för arbetsgrupper hoppfallerej!

När det begås poli-cybrott
då ska du muta mig!
För om ni får nå’ KK-kort
Det hänger på en grej

Arbetsnämnden hoppfallera
och Arbetsnämnden hoppfallerej är bra att ha
Hoppfallera för alko-mutor hoppfallerej!