Text: Elin Sjöman
Mel: Du måste finnas

Bördan är svindlande,
3Q blev bort-tappad i Lund  
Hela vårt klubbverk gör uppror och vill säga nej
2Q är knäckt
Men då står vi pall inför an-svaret
För 1Q finns ju till
Ni kan lita på oss

Vem skulle få er att följa, regler och stadgar?
Vem skulle ge er nationskort som ni måste få?
Vem skulle visa er, att man bankar på kärnan?
Om vi inte fanns till
Ja, vad gjorde ni då?

Nej, vi måste finnas
Vi måste
Det blir inte bra utan oss
Utan oss blir allt till spillror i en mörk och tråkig stad
Vi måste finnas
Vi måste
Vi ska aldrig överge er
Vi måste finnas till
Ni vore ingenting om 1Q ej fanns


På alla gasquer vi gläder med tal och med skålar.
Tar hand om heders som svimmar och inte kan gå.
Förklarar för Lund varför man inte super på toa.
Om vi inte fanns till
Vem ska göra det då?

Vem skulle känna er ånger och sedan förlåta?
Ansvarsfriheten, ja, vem skulle skänka er den?
Vem skulle så söka tillstånd för dansen för släppet?
Om vi inte fanns till
Vem tog hand om allt då?

Nej, vi måste finnas
Vi måste
Det blir inte bra utan oss
Utan oss blir allt till spillror i en mörk och tråkig stad
Vi måste finnas
Vi måste
Vi ska aldrig överge er
Vi måste finnas till
Ni vore ingenting om 1Q ej fanns


Vi måste finnas
Vi måste
Vi ska aldrig överge er
Vi måste finnas till
Ni vore ingenting…

om 1Q ej fanns