Text: Markus Hedov
Melodi: Seven nation army

Oh ah oh a tor
Jag är förste kurator

Jag är förste kurator
Jag är förste kurator
Jag är förste kurator
Jag är förste kurator

Oh ah oh a tor Jag är förste kurator