Text: K. Andersdotter, A. Henriksson, E. Wittfooth
Melodi: Punschen kommer
Skriven till Uplands nations 1Q-middag 2015

Klepto kommer
Klepto kommer till vår sal 
Glasen lockar, dem hon plockar i vår sal
Skålar, gammalt linne
Plockar maten vår 
Ej en pryttel finnas kvar när Klepto går