Text: K. Andersdotter, A. Henriksson, E. Wittfooth
Melodi: Fredmans sång n:o 10
Skriven till Uplands nations 1Q-middag 2015

Gå på runda klockan tre
Leta bland nationer
Rycka i var dörr och se
finns det donationer?

Jag bryr mig om alla ting
Både skräp och 1Q-bling
Alla ting, 1Q-bling
Alla ting, 1Q-bling
För mig börjar festen
När jag hittar resten