Text: Karolina Andersdotter
Melodi: Hallelujah

De skriver tal, de skriver in 
medlemmar, och de dricker gin 
och tonic sena kvällar på q-expen 
Det kanske är en enkel sak 
Men sjätte dagen är man spak 
efter trettiosex starka groggar 
Att va 1Q, Att va 1Q 
Att va 1Q, Att va 1-----Q