Text: Kajza Jansson & Viktor Botö
Melodi: Vi äro musikanter

Vi äro representanter å vi för vår nation
Vi äro representanter å vi för vår nation.
Vi kan skåla, vi kan hålla välkomsttal
Vi kan sjunga, allting utantill.

Och vi kan roa hedersledamöter, gästande nationer, inspektorer
Och vi ragga recentiorer, för vi är så bra!

Vi kan klubba igenom alla bra beslut.
Vi kan klubba igenom policybrott.

Och när det blir fel så skyller vi på 2Q, sen på 3Q, sen på 4Q
Och när det blir fel så skyller jag på 2Q, för jag är ofelbar.